Vyjmenovaná slova

Výuková aplikace slouží pro učitele a děti jako pomůcka při výuce vyjmenovaných slov českého jazyka. Děti z oboru vybraných písmen (B, F, L, M, …) hledají správná vyjmenovaná slova ke slovům od nich odvozeným a naopak, a dále procvičují doplňování měkkého i a tvrdého y ve větách.

Pomůcka obsahuje sekce:

  • Přiřaď vyjmenované slovo ke slovu odvozenému
  • Přiřaď odvozené slovo ke slovu vyjmenovanému
  • Přiřaď více odvozených slov ke slovu vyjmenovanému
  • Procvičuj si měkké „i“ a tvrdé „y“ ve větách (více než 750 vět!)