Prvouka

Výuková aplikace slouží pro učitele a děti v prvních letech povinné školní docházky. Slouží převážně pro zobrazování obrazů různých témat všedního života. Nabízí možnost srovnávání 2 nebo 4 obrazů.

Rozdělena do těchto oblastí:

 

Zvířata a jejich prostředí

 • Domácí zvířata
 • Volně žijící zvířata
 • Cizokrajná zvířata
 • Polní, plazi, hmyz
 • Vodní, obojživelníci, ryby
 • … a jejich prostředí

 

Město, vesnice, můj domov

 • Můj domov
 • Město a vesnice
 • Roční období
 • Počasí
 • Škola
 • Doprava
 • Dopravní značky
 • Zahrada
 • Státní symboly

 

Člověk a život kolem nás

 • Rodina
 • Zdraví
 • Denní režim
 • Oblečení
 • Potraviny
 • Profese
 • Sporty
 • Hudební výchova
 • Hudební značky
 • Měření času, orientace
 • Základní tvary

 

Rostliny, stromy, keře

 • Planě rostoucí rostliny
 • Pokojové rostliny
 • Zelené rostliny
 • edovaté rostliny
 • Léčivé rostliny
 • hráněné rostliny
 • Lesní plody a houby
 • Jehličnaté stromy
 • Listnaté stromy
 • Ovocné stromy
 • Keře

 

Ovoce, zelenina, plodiny

 • Ovoce
 • Zelenina
 • Plodiny
 • Obilí

 

Verze pro CZ i SK.