Matematika – 1. stupeň

Výuková aplikace Matematika pro 1. stupeň slouží jako pomůcka pro učitele a děti při výuce matematiky v prvních letech povinné školní docházky. Názorně pomocí animací zobrazuje, jak postupovat při přičítání a odčítání, hlavně pak, jak přičítat a odčítat přes desítky.

Zahrnuje i procvičování, a to v těchto oborech:

  • Sčítání a odčítání do 10
  • Sčítání a odčítání do 20
  • Sčítání a odčítání do 100
  • Porovnávání a číselná osa